മോഹൻലാലിന്‍റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആ ഡയലോഗ് പറയും…!

മോഹൻലാലിന്‍റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആ ഡയലോഗ് പറയും…! മെയ് 21 - ലാലേട്ടൻ എന്ന് മലയാളികൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്‍റെ ജന്മദിനം. എല്ലാ വർഷവും...
drishyam 2 review