ചൈനീസ് പറഞ്ഞു രസിപ്പിച്ചു ഇട്ടിമാണിയുടെ ഒരു കിടിലൻ ടീസർ; ഓണത്തിന് ഇട്ടിച്ചായൻ ഇങ്ങെത്തും…

ചൈനീസ് പറഞ്ഞു രസിപ്പിച്ചു ഇട്ടിമാണിയുടെ ഒരു കിടിലൻ ടീസർ; ഓണത്തിന് ഇട്ടിച്ചായൻ ഇങ്ങെത്തും...കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാൽ  നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ ഇട്ടിമാണി മേഡ് ഇൻ ചൈനയുടെ ആദ്യ ടീസർ ഇന്ന് റിലീസ്...
ittymaani made in china review