മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു സ്വന്തം സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ്; വീഡിയോ സൂപ്പർഹിറ്റ്!

മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു സ്വന്തം സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ്; വീഡിയോ സൂപ്പർഹിറ്റ്!വർഷങ്ങൾ ആയി സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ട്, പക്ഷെ ഇന്നും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടന് ഒരു സിനിമാ താരം എന്ന തലക്കനം കാട്ടാറില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല,...
Unda Review