സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഇളക്കി മറിച്ചു മരക്കാർ പുതിയ പോസ്റ്റർ; യുദ്ധം വരുന്നു..!

സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഇളക്കി മറിച്ചു മരക്കാർ പുതിയ പോസ്റ്റർ; യുദ്ധം വരുന്നു..!കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാൽ നായകനായ മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള...
Uriyadi Movie Review